Intelligent Bygnings Installation (IBI)

Efterspørgslen på intelligente bygningsinstallationer er stigende -
faktisk er det blevet obligatorisk i større byggeprojekter.

Grunden hertil er energirammerne, som jævnligt skærpes,
endvidere er energipriserne stigende, hvorfor et reduceret
forbrug ønskes. Derudover giver IBI-installationer større komfort
i dagligdagen.

Investering til IBI-anlæg i eksisterende bygninger kan også være
en økonomisk god forretning. Dog kræver det indblik i den
eksisterende installation, hvilket vi gerne er behjælpelig med.