Musikhus - Aalborg Katedralskole

Ny tilbygning til Aalborg Katedralskole

BESKRIVELSE:
TL BYG A/S har i konkurrence vundet totalentreprisen vedr. opførelse af dette ekstraordinære byggeri for Aalborg Katedralskole. Byggeriet udføres i en naturlig forlængelse af ekstraordinære opgaver, som TL BYG A/S har udført. Byggerier, hvor der bla. ligeledes har været stor fokus på lyd- og akustiskeforhold: herunder Musikkens Hus (Aalborg), Hasseris Gymnasium, og Biografer.

Som arkitekt har Thomas Solberg som tidligere ansat hos arkitektfirmaet NORD as - nu ansat hos TL-BYG A/S - bistået ved udarbejdelsen af dette projekt. Thomas har fungeret som skitserende arkitekt og sagsarkitekt og involveringen i projektet har bla. omfattet: programmering, skitsering, volumenstudier og dispositions- og projektforslag samt foreståelse og afholdelse af brugergruppemøder. TL-BYG A/S Tegnestue har i forbindelse med totalenterprisen overtaget projekteringen fra skitseprojekt.

Bygningen rummer et højt rum; et multirum som er placeret under terræn, og med højt til loftet. Rummet skal bruges fremover til forskellige arrangementer såsom teater, gymnastik, auditorium og mere. Der er i dette rum en indskudt balkon, hvorfra der er direkte udsyn til sceneområde og størstedelen af det høje lokale. I stueplan er placeret lokaler og faciliteter til undervisning i musik; undervisningslokaler, øvelokaler, lærerforberedelse og ”caféområde”. På 1. salen er der placeret undervisningslokaler til generel brug.
Den kombinerede brug af bygningen sætter store krav til udformning og detaljering - særligt med henblik på akustikken.Faktaboks:

 Entrepriseform:  Totalentreprise                                                                                             
 Bygherre:  Aalborg Katedralskole
 Opførelsesår:  2016/17
 Areal:  Ca. 1.500m²
 Projektleder på entreprise:  Jonas Kjeldahl Ottesen og Jan Skovfoged
 Projektleder på el:  Claus Poulsen
 Projektleder på smed:

 Sten Larsen

   
 Arkitekt:  Arkitektfirmaet Nord as / TL BYG A/S - Thomas Solberg
 Ingeniør:  Frandsen & Søndergaard K/S

 

Download referenceblad