Musikkens Hus - Aalborg

Musikkens Hus – Indvendig aptering af Musikkens Hus i Nordjylland:

Musikkens Hus i Nordjylland samler koncertoplevelser, kunstnerisk udvikling og uddannelse under samme tag. Huset bliver hjemsted og øveområde for professionelle musikere, koncertscene, uddannelsesinstitution og en attraktiv scene for gæsteoptræden.

Byggeriet er opdelt i 5 overordnet områder: Koncersal, Underetage med 3 mindre koncertsale, Foyerområde, Uddannelsesområde og Backstage Base. TL BYG A/S har apteringsentrepriserne i de 5 områder, hvilket bl.a. indeholder; specielle støbte lydgulve, færdig gulvbelægning, box in box lydrum, alm. gipsvægge, specielle buede vægge i koncertsal, diverse forskellige specielle paneler på vægge, malerbehandling, diverse forskellige typer af lofter mv.. På grund af musikhusets meget høje krav til arkitektur samt høje krav til lyd og akustik, har der gennem hele projektet været et tæt samarbejde mellem rådgiverne, andre entreprenører og TL BYG A/S. Samtidigt har det været nødvendigt at søge specielle løsninger fra lignende projekter i hele Europa.

Projektet er udbudt i storentreprise, hvilket stiller krav til koordineringen med de øvrige storentreprenører. Samti-digt bruger TL BYG A/S flere underentreprenører, for at have de helt rigtige ressourcer, der kræves for at opføre Musikkens Hus. Gennem hele projektet med apteringen har TL BYG A/S valgt at køre med en forholdsvis stor bemanding af projektledere, således at den høje kvalitet kan afleveres til den aftalte tid.

TL BYGs egen bemanding på projektet har i gennemsnit været 30 håndværkere og 7 projektledere.

Faktaboks:

 Entrepriseform:  Storentreprise 4 & 5                                                                                             
 Bygherre:  Fonden Musikkens Hus i Nordjylland
 Opførelsesår:  2011 - 2013
 Areal:  Ca. 20.000 m²
 Projektleder på sagen:  Jens Nielsen
   
 Rådgivere:

 

 Arkitekt:  Arkitekt: COOP HIMMELB(L)AU