Erstatningsbyggeri for Visborggaard

Bostedet Hadsund – Erstatningsbyggeri for Visborggaard

Bostedet Hadsund - erstatningsbyggeri for Visborggård udgør en socialpsykiatrisk boform for voksne sindslindende, som på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner og/eller pleje, omsorg og be-handling.

Byggeriet er anlagt i fem enheder (fire boliggrupper samt administration), der minder om længegårde i lidt mindre skala. På samme måde som disse gårde tilpasser bebyggelsen sig hvert sit terrænniveau og understøtter den tiltænkte variation af byggeriet.

Imellem boenhederne og administrationen løber engområdets naturlige og artsrige bevoksning, mens bebyggelsens stier gør det muligt for beboerne at bevæge sig fysisk ud i landskabet og benytte fælles terrasser og en række aktiviteter ud-lagt til udendørs ophold heri.

TL BYG A/S vandt projektet i en totalentreprisekonkurrence, og vi har i samarbejde med vore un-derrådgivere viderebearbejdet udbudsmaterialet/dispositionsforslaget i tæt samarbejde med bygher-re og dennes rådgivere.

Byggeriet skal DGNB certificeres

Faktaboks:

 Entrepriseform:  Totalentreprise                                                                    
 Bygherre:  Region Nordjylland
 Opførelsesår:  2016 - 2017
 Areal:  Ca. 3.800 m²
 Projektleder på sagen:  Rasmus Larsen
   
 Rådgivere:

 

 Bygherrerådgiver:  Østergaard Arkitekter ApS
 Arkitekt:  CUBO Arkitekter A/S
 Ingeniør:  COWI A/S
 Landskabsarkitekt:  ENG Arkitekter

 

Download referenceblad