Altan- og facaderenovering Thulevej

Altan- og facaderenovering Thulevej

Projektet omfatter nedbrydning af eksisterende facadebeklædning og betonbrystninger
ved altaner, samt udvidelse af eksisterende altaner, hvoraf hovedparten udføres som
altanlukninger. Der etableres ny facadebeklædning bestående af fiberbetonbrystninger
og facadepuds.

Over altanerne på øverste etage etableres ny udkraget tagkonstruktion aht. altanlukningen.

TL BYG A/S har udført facaderenoveringen i hovedentreprise, og forestod bl.a. selv
tømrer-, el- og smedearbejdet som egenproduktion.

Faktaboks:

 Entrepriseform:  Totalentreprise                                                                                             
 Bygherre:  ViVA Bolig
 Opførelsesår:  2014-2015
 Areal:  120 lejligheder/altaner/altanlukninger
 Projektleder på sagen:  Hanne Thomsen
   
 Rådgivere:

 

 Arkitekt:  arkitektfirmaet NORD as
 Ingeniør:  Frandsen & Søndergaard Rådgivende Ingeniører

 

Download referenceblad