Aalborg Lufthavn

Om – og tilbygning af Aalborg Lufthavn

Projektet omfattede en udvidelse med bl.a. ny ankomsthal for udenrigstrafik, bagagehåndtering
samt en ny balkon med udsigt til ”airside”.

Der blev samtidig projekteret og opført en vandtæt kælder.

Ombygningen omfattede flytning af det eksisterende køkken, spise - / caféområde, butik,
legeområde samt andre mindre rum.

Ombygningen af udenomsarealerne omfattede bl.a. nyt vejanlæg med p-pladser og ”safepark”.

Byggeriet blev gennemført således at lufthavnen var fuld funktionsdygtig samt uden gener for
de ansatte og rejsende gennem hele bygge processen.

Faktaboks:

 Entrepriseform:  Totalentreprise
 Bygherre:  Aalborg Lufthavn A/S
 Opførelsesår:  2006 - 2007
 Kontaktperson fra Bygherre  Michael Pedersen, tlf.: 98 17 11 44
 Projektleder på sagen:  Christian Hannesbo
   
 Rådgivere:

 

 Arkitekt:  Arkitektfirmaet Nord A/S
 Ingeniør:  OBH-Gruppen