Århus Statsgymnasium – Idrætshal og Forplads

Århus Statsgymnasium – Idræt og Forplads

TL BYG A/S opførte for bygherre Århus Statsgymnasium, en ny idrætshal - renovering af eksist. samt udførelse af ny forplads.

Med renoveringen af den eksisterende idrætsbygning og opførelse af en ny skal gymnasiet kunne leve fuldt ud op til de krav, der stilles til moderne, tidssvarende undervisning (også) i idræt og således vedblive at være et attraktivt valg for de unge, der søger en gymnasial uddannelse.

Projetet består af en ny idrætshal vest for den eksisterende gymnastiksalsbygning på ca. 1400 m2. Bygningen rummer idrætshal, fitnessrum og tilhørende depotrum og teknikrum.

Den eksisterende gymnastiksalsbygning blev renoveret og ombygget med bl.a. adgangsvej
mellem gymnastiksale og idrætshal i form at intern trappe og elevator toiletrum, rengøringsrum og depoter.

Byggeriet blev udført på et arkitektonisk højt niveau med fokus på smukke og holdbare detailløsninger og vedligeholdelsesvenlig teknisk- og materialemæssig høj kvalitet, svarende til niveauet i det øvrige bygningsanlæg.

Forpladsen blev renoveret med etablering af ny afvanding og nye belægningssten, udskiftning af støttemur mod syd, renovering af fortrappen og kørerampe fra Fenrisvej til forplads med etablering af rampe til gående og cyklende trafik.

Faktaboks:

 Entrepriseform:  Totalentreprise                                                                                             
 Bygherre:  Århus Statsgymnasium 
 Opførelsesår:  2016
 Areal:  Ca. 2.200 m²
 Projektleder på sagen:  Rasmus Larsen
   
 Rådgivere:

 

 Bygherrerådgiver:  Kjaer & Richter A/S 
 Arkitekt:  Frost Larsen
 Ingeniør:  Orbicon

Download referenceblad