Arena Midt Kjellerup

Opførelse af Arena Midt - Kjellerup

Projektet omfatter opførelsen af ny multiarena i Kjellerup by.

Byggeriet omfattede bl.a. hal, omklædningsfaliliteter, caféområde, kontorer – og mødelokaler. På udearealerne anlægges veje, p-pladser, ramper m.v.

Når der projekteres store rum som idrætshaller er det overordentlig vigtig, at der i hele processen tænkes i helheder, hvor teknik og arkitektur integreres til det funktionelle optimale, hvor lys, varme, akustik og arkitektur netop kompletterer og understøtter hinanden.

Vægge blev bl.a. udført som gipsvægge og lofterne, som lyregulerende bygningsdele, for at give den optimale akustik for både idrætsudøverne og tilskuerne.

Byggeriet bliver gennemført i tæt sammenarbejde med arkitekt, ingeniører og bygherre omkring detaljeløsninger og indretninger.

Egen bemandning på byggeriet var 12 mand

Faktaboks:

 Entrepriseform:  Totalentreprise                                                                                             
 Bygherre:  Kjellerup Idrætscenter
 Opførelsesår:  2010
 Areal:  Ca. 4.800 m²
 Projektleder på sagen:  Christian Hannesbo
   
 Rådgivere:

 

 Arkitekt:  Arkitektfirmaet Mangor & Nagel
 Ingeniør:  Frandsen & Søndergaard Rådgivende Ingeniører