Brandvagttårn, Lille Vildmose

Brandvagttårn - Lille Vildmose

På hjørnet af Hegnsvej og Ny Høstemarkvej ligger det nyeste observationstårn i Lille Vildmose.
Tårnet blev indviet i maj 2014 og er i sin udformning tilnærmet det oprindelige brandvagttårn, som i forbindelse med den intensive tørvegravning blev anvendt til, at holde øje med eventuelle brande i mosen. Når du er gået op af vindeltrappen til tårnets top bliver du belønnet med et fantastisk overblik over den centrale del af Lille Vildmose med dens unikke natur- og kulturhistorie.

TL BYG A/S projekterede og opførte tårnet i totalentreprise, og forestod arbejdet som egenproduktion.

Faktaboks:

 Entrepriseform:  Totalentreprise                                                                                             
 Bygherre:  Aalborg Kommune, Park & Natur
 Opførelsesår:  2014
 Projektleder på sagen:  Søren Buus
   
 Rådgivere:

 

 Arkitekt:  TL BYG A/S