KUNSTEN - Aalborg

KUNSTEN - Tilbygning - ombygning - og renovering

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg, tidligere Nordjyllands Kunstmuseum, er et statsanerkendt kunstmuseum. Planer for den nye bygning lå klar allerede i 1958, da der blev afholdt arkitektkonkurrence om en bygning til afløsning for det hidtidige Aalborg Kunstmuseum. Konkurrencen blev vundet af arkitekterne Alvar og Elissa Aalto samt Jean-Jaques Baruël. Bygningen stod færdig i 1972, er den eneste bygning i Danmark, der er tegnet af Alvar Aalto. Bygningen er fredet.

Hele bygning er nu blevet totalrenoveret med respekt for arkitekturen.
Samtidig er der opført en ny kælder under p-pladserne mod syd.
Ligeledes er der udført en tilbygning / udbygning ved de overdækkede P-plads mod øst.

Indv. er der blevet ombygget og sammenlagt flere rum, herunder cafeen med tilhørende storkøkken, som befinder sig i underetagen.
Der er etableret nye toiletter til publikum og personale.

Faktaboks:

 Entrepriseform:  Storentrepriserne: Råhus & aptering                                                                                             
 Bygherre:                    KUNSTEN
 Opførelsesår:  2015
 Areal:  Ca. 1.000 m² tilbygning og 2.500 m² ombygning
 Projektleder:   Jesper Møller
   
 Rådgivere:

 

 Arkitekt:  Erik Møller Arkitekter
   Transform architecture + urbanism
 Ingeniør:  Søren Jensen
 Landskabsarkitekt:  GBH Landskabsarkitekter as