AAU - BIOTEK

AAU - BIOTEK - Indvendig kompletteringsentreprise

Byggesagen omfatter opførelse af nybyggeri for det Tekniske – Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg
Universitet. Nybyggeriet er en ny forsknings- og undervisningsbygning for brugergrupper på Aalborg Universitet.

Bygningen vil rumme Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi på Aalborg Universitet, samt dyrestaldslaboratorie for Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi. Bygherren er Universitets- og Bygningsstyrelsen.

Byggeriet benævnes ”Bioteknologi” og indgår i universitetets østlige udbygningsområde, der primært er
allokeret til ”Det Tekniske Naturvidenskabelige Fakultet”.
Byggeriet af den nye Bioteknologi-bygning er beliggende på hjørnet af Fredrik Bajers Vej og Bertil Ohlins Vej i Aalborg SØ.

TL BYGs arbejder omfattede alle lette skillevægge, tunge vægge mod toiletkerner, faste gipslofter, nedhængte akustik lofter, slidlag og gulvbelægning. Herudover udførte vi alle arbejder i forbindelse med auditorium og forelæsningssalen.

Faktaboks:

 Entrepriseform:  Storentreprise - indv. komplettering                                                                                             
 Bygherre:  Bygningsstyrelsen
 Opførelsesår:

 2014

 Areal:  Ca. 10.700 m²
 Projektleder på sagen:  Kim Adelborg
   
 Rådgivere:

 

 Arkitekt:  Arkitektfirmaet Kjaer & Richter
 Ingeniør:  Ingeniørfirmaet Rambøll A/S

 

Download referenceblad