DNU - Det Nye Universitetshospital i Århus - Byggefelt S2

DNU - Det Nye Universitetshospital

Danmarkshistoriens største hospitalsopgave, Det Nye Universitetshospital i Aarhus, bygges sammen med det eksisterende Aarhus Universitetshospital Skejby, til et samlet hospitalskompleks. Det Nye Universitetshospital bliver på størrelse med en dansk provinsby. Samtidig bliver det Aarhus’ største arbejdsplads.

Hospitalet skal både fungere som universitetshospital, landsdelscenter og basishospital for borgerne i
regionen.

Projektet er foregangsprojekt for udviklingen af 'Helende Arkitektur' i sygehussektoren, bl.a. gennem
anvendelsen af Evidence Based Design. Hospitalet er tegnet til fleksibelt at kunne imødekomme fremtidens krav til teknik, behandlingsformer og arbejdsmetoder. Og det vil give et betydeligt kvalitativt løft for både patienternes oplevelse og personalets arbejdsforhold.

Faktaboks:

 Entrepriseform:  Storentreprise                                                                                             
 Bygherre:  Region Midtjylland
 Opførelsesår:  2016
 Areal:  Ca. 39.000 m²
 Projektleder på sagen:  Dennis Skovby Jespersen
   
 Rådgivere:

 Rådgivergruppen DNU I/S

 

Download referenceblad